Terminy astronomiczne na literę J

J

JASNOŚĆ
- Całkowita energia emitowana przez gwiazdę, galaktykę lub inne ciało astronomiczne. Jasność nie zależy oczywiście od odległości, w przeciwieństwie do jasności obserwowanej lub wielkości gwiazdowej, które są proporcjonalne do jasności i odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości od Ziemi.

JĄDRO ATOMOWE - centralna część atomu zbudowana z jednego lub więcej protonów i neutronów, zwanych nukleonami. Jądro stanowi bardzo niewielki ułamek objętości całego atomu w stanie podstawowym, jednak to w jądrze skupiona jest prawie cała masa. Przemiany jądrowe mogą prowadzić do powstawania ogromnych ilości energii. Niewłaściwe ich wykorzystanie może stanowić zagrożenie do środowiska.

JEDNOSTKA ASTRONOMICZNA - Standardowa astronomiczna miara odległości, równa średniemu promieniowi orbity Ziemi - 149 milionów 600 tysięcy kilometrów.