Terminy astronomiczne na literę L

L
Libracja
LIBRACJA - powolne wahania, rzeczywiste bądź pozorne, satelity obserwowanego z powierzchni ciała niebieskiego, które ten satelita okrąża. Zazwyczaj terminu tego używa się w odniesieniu do ruchów tarczy Księżyca względem Ziemi, odkrytych w 1637 r. przez Galileusza, które można porównać do chybotania się szalek wagi.

LIMB -skraj tarczy Słońca, Księżyca lub planety.

LINIE FRAUNHOFERA -ciemne linie w widmie Słońca.

LORNETKA - przyrząd optyczny w postaci dwóch lunet, sprzężonych równolegle. Umożliwia obuoczną obserwację odległych obiektów. Lornetka jest tak skonstruowana, aby dawała obraz prosty, czyli nie odwrócony do góry nogami. Zaletą lornetki w porównaniu z lunetą (przy tej samej kątowej szerokości pola widzenia) jest obraz jaśniejszy i o większej rozdzielczości. Rozstawienie lunet wpływa także na wrażenie plastyczności obrazu (odczucia odległości).

LUNACJA - cykl faz Księżyca od nowiu do następnego nowiu - trwa 29 dni 12 godzin 44 minuty ( czas ten to tyw.miesiąc synodyczny ).