OŁTARZ

Gwiazdozbiór Ołtarz

Gwiazdozbiór Ołtarza

     dosyć wyraźny gwiazdozbiór nieba południowego. Znajduje się w Drodze Mlecznej. Przy pewnej dozie wyobraźni linie łączące jego najjaśniejsze gwiazdy przypominają literę H. Gwiazdozbiór znajdziemy na południe od Skorpiona, ale dopiero wtedy, gdy będziemy mogli znaleźć się w rejonach południowych szerokości geograficznych. Gwiazdozbiór był już znany w starożytności. Nasi przodkowie wyobrażali go sobie jako stół ofiarny. Nazwę taką nadali mu zarówno greccy jak i rzymscy astronomowie.

Gwiazdozbiory sąsiadujące: Korona Południowa, Skorpion, Węgielnica, Trójkąt Południowy, Rajski Ptak, Paw, Luneta
Ołtarz
Gwiazdozbiór Ołtarz, Węgielnica i Trójkąt Południowy

Obiekty w gwiazdozbiorze

Obiekty DS w gwiazdozbiorzeGwiazdy zmienneGwiazdy podwójne
NGC 6193, NGC 6204, NGC 6208, NGC 6250, NGC 6352, NGC 6362, NGC 6397, IC 4651 R Ara, U Ara, RY Ara α Ara, γ Ara, δ Ara
Obiekty Oltarza
Obiekty Ołtarza