Gwiazdozbiór Pompy

     jest położona na południe od równika niebieskiego. Północną część gwiazdozbioru widzimy wiosną nisko nad południową częścią horyzontu. kulminuje o północy w drugiej połowie lutego.Znajdziemy ją na południe od środkowego fragmentu Hydry.

Gwiazdozbiory sąsiadujące: Centaur, Hydra, Kompas, Żagiel

Obiekty w gwiazdozbiorze

Obiekty DS w gwiazdozbiorzeGwiazdy zmienneGwiazdy podwójne
NGC 2997 S Ant, U Ant ζ Ant
Obiekty Pompy
Obiekty Pompy