Terminy astronomiczne na literę R

R

RADIANT
- niewielki obszar lub punkt na sferze niebieskiej, w którym rozpoczynają się widoczne drogi meteorów należących do roju. Radiant to efekt skrótu perspektywicznego, któremu ulega strumień meteorów widziany z Ziemi.

RADIOASTRONOMIA - dział astronomii obserwacyjnej, zajmując się badaniem promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal radiowych emitowanego przez obiekty kosmiczne. Zakres widma elektromagnetycznego będący obszarem zainteresowania radioastronomii rozciąga się od promieniowania mikrofalowego aż do ultradługich fal radiowych. Zakres ten odpowiada długości fal od poniżej 1mm do setek metrów, od strony fal krótkich sąsiaduje on z zakresem fal podczerwonych.

RADIOGALAKTYKA - galaktyka, która emituje bardzo silne fale radiowe.

RadioteleskopRADIOTELESKOP - teleskop do obserwacji odległych obiektów z wykorzystaniem fal radiowych. W odróżnieniu od teleskopu optycznego, który pozwala na badanie wyłącznie światła docierającego do Ziemi, radioteleskop umożliwia odbiór szerszego zakresu sygnałów. Wiele obiektów astronomicznych przesłania pył, który jednak nie pochłania fal radiowych. Jednocześnie radioteleskopy mogą być łączone w większe układy, dzięki czemu ich czułość i rozdzielczość wzrasta.

REKTASCENSJA - oznaczana symbolem α, to jedna ze współrzędnych astronomicznych, określających położenie ciała niebieskiego na sferze niebieskiej w układzie współrzędnych astronomicznych zwanym układem równikowym równonocnym.

ROK - odstęp czasu między dwoma jednakowymi położeniami Ziemi w jej ruchu po orbicie wokół Słońca. Analogicznie można mówić o roku marsjańskim lub wenusjańskim – jest to odstęp czasu między dwoma położeniami planety w jej ruchu po orbicie wokół macierzystej gwiazdy.

ROK ŚWIETLNY - Odległość, jaką pokonuje światło w ciągu jednego roku, równa w przybliżeniu 9,46*1015 m.

ROZBŁYSK SŁONECZNY - jasny wybuch w atmosferze Słońca wykrywalny tylko metodami spektroskopowymi.

RÓWNIK NIEBIESKI - Linia na niebie, będąca projekcją równika ziemskiego. Równik niebieski dzieli niebo na dwie półkule - północną i południową; równik niebieski to linia o zerowej deklinacji.

RUCH PROSTY - ruch ciała niebieskiego z zachodu na wschód, czyli w tym samym kierunku, którym Ziemia obiega Słońce.

RUCH WSTECZNY - ruch ciała niebieskiego ze wschodu na zachód, czyli w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu Ziemi.