Terminy astronomiczne na literę T

T

TELESKOP
- przyrząd optyczny złożony z dwóch układów optycznych: obiektywu i okularu (teleskop soczewkowy), lub z układu okularu i zwierciadła (teleskop zwierciadlany) połączonych tubusem. Służy do powiększania odległych obrazów. Teleskop soczewkowy daje obraz rzeczywisty powiększony, nieodwrócony (soczewkowy) lub pozorny i odwrócony (teleskop zwierciadlany). Buduje się wiele rodzajów teleskopów od prostych przyrządów optycznych służących do obserwacji krajobrazu po złożone urządzenia służące w astronomii (głównie teleskopy zwierciadlane, porównaj teleskop Hubble'a).

TEMPERATURA - funkcja stanu w termodynamice, która podobnie jak ciepło jest związana z sumaryczną energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ.

TERMINATOR - linia oddzielająca część oświetloną księżyca (lub planety) od części nieoświetlonej.

TRANZYT - 1. przejście ciała niebieskiego przez południk lokalny. 2. przejście mniejszego ( kątowo ) ciała przed tarczą większego.

TYP WIDMOWY - Metoda klasyfikacji gwiazd na podstawie ich koloru, czyli temperatury powierzchni i linii absorpcyjnych w widmie. Kolejne typy widmowe to O (niebieskie, bardzo gorące gwiazdy), B, A, F, G, żółte, K i M (czerwone, zimne).