Terminy astronomiczne na literę U

U

UFO
- (ang. Unidentified Flying Object - niezidentyfikowany obiekt latający), rzadziej spotyka się polskie określenie NOL (niezidentyfikowany obiekt latający) czy latające talerze. W pierwotnym znaczeniu każdy obiekt latający, którego natura nie jest łatwa do określenia. Od połowy XX wieku termin używany najczęściej na określenie tych przypadków, które podejrzewa się o bycie pojazdami istot pozaziemskich.

UKŁAD PLANETARNY - zbiór planet i innych ciał niebieskich okrążających wspólne centrum masy.

UKŁAD PODWÓJNY GWIAZD - para dwiazd obiegająca współny środek masy.

UKŁAD SŁONECZNY - układ planetarny Słońca, zawierający 8 planet oraz wiele mniejszych ciał niebieskich. W Układzie Słonecznym dominuje siła grawitacyjna Słońca.

UKŁAD SPEKTROSKOPOWO PODWÓJNY - bardzo ciasna para gwiazd, rozpoznawalna jako układ podwójny tylko na podstawie okresowego przesuwania się lini w ich wspólnym widmie. Przesuwanie się lini spowodowane jest przez zjawisko Dopplera będące skutkiem względnego ruchu gwiazd.