Terminy astronomiczne na literę W

W

WAHADŁOWIEC
- rodzaj załogowego statku kosmicznego, który może być wykorzystywany wielokrotnie i zwykle przystosowany jest do wynoszenia na orbitę i ściągania z orbity satelitów i innych ładunków. W założeniach prom, dzięki możliwości wielokrotnego wykorzystania, ma umożliwić znaczną redukcję kosztów związanych z wynoszeniem na orbitę ładunków i pasażerów. W praktyce dotychczasowe programy budowy promów kosmicznych okazały się niezwykle kosztowne, a same pojazdy - bardzo złożone.

WIATR SŁONECZNY - strumień cząstek wypływających ze Słońca. Rozchodzą się one promieniście we wszystkich kierunkach. Przestrzeń "wypełniona" wiatrem słonecznym nie jest jednak kulą lecz tworem przypominającym raczej kształtem kroplę wody. Taki kształt wynika z działania wiatru miedzygwiezdnego / wiatru galaktycznego.

WIDMO - obraz uzyskany w wyniku rozłożenia światła niemonochromatycznego na składowe o różnych długościach fal (różnych barwach), np. za pomocą pryzmatu, siatki dyfrakcyjnej.

WIELKA PÓŁOŚ ELIPSY - jest to połowa większej osi elipsy. Elipsa ma dwie osie symetrii, a każda z nich składa się z dwóch półosi. Na dłuższej osi elipsy znajdują się dwa tak zwane ogniska.

WIELKI WYBUCH - osobliwość w początku istnienia wszechświata.

WIELKOŚĆ GWIAZDOWA - pozaukładowa jednostka miary stosowana do oznaczania jasności gwiazd i innych podobnych ciał niebieskich.

WIELKOŚĆ GWIAZDOWA WIDOMA - miara widomej jasności ciała niebieskiego: mniejsza liczba ( magnitudo ) odpowiada większej jasności.

WSZECHŚWIAT - czasoprzestrzeń, która zawiera wszystkie obiekty materialne i energię, dostępne do obserwacji metodami bezpośrednimi lub pośrednimi poprzez teleskopy i inne przyrządy obserwacyjne. Zawiera wszystko co istnieje, od najmniejszych cząsteczek elementarnych po supergromady (największe znane struktury). Niewiadomo jak wielki jest wszechwiat ale jego częć dostępna obserwacji zawiera ok 100 miliardów galaktyk, a każda z nich rednio 100 miliardów gwiazd. Najszerszej akceptowaną teorią początku wszechwiata jest teoria Wielkiego Wybuchu zapoczątkowanego silną eksplozją, która miała miejsce od 10 do 20 miliardów lat temu. Wszechwiat składał się początkowo z bardzo gęstego gazu, który rozprężał się i stygł. Około miliona lat pózniej gaz prawdopodobie zaczął kondensować się w skupione zagęszczenia zwane protogalaktykami. Po 5 miliardach lat gaz w protogalaktykach był na tyle gęsty, że powstały tam galaktyki, a w nich zrodziły się gwiazdy. Galaktyki oddalały się od siebie i proces ten trwa do chwili obecnej, nazywany jest ekspansją (rozszerzaniem się) wszechwiata. Astronomowie nie wiedzą, czy wszechwiat jest "zamknięty" i jego rozszerzanie zatrzyma się i zastąpi go kurczenie się, czy też jest "otwarty" i będzie rozszerzał się zawsze.