ŹREBIĘ

Gwiazdozbiór Źrebię

Gwiazdozbiór Źrebięcia

     jest najmniejszym gwiazdozbiorem na północnej półkuli nieba. Kulminuje o północy z początkiem sierpnia, na wysokości około 45° nad południową częścią horyzontu. Znajdziemy go pomiędzy Pegazem i Delfinem.

Gwiazdozbiory sąsiadujące: Delfin, Wodnik, Pegaz
Źrebię
Gwiazdozbiór Źrebię i Delfin

Obiekty w gwiazdozbiorze

Obiekty DS w gwiazdozbiorzeGwiazdy zmienneGwiazdy podwójne
NGC 7015 R Equ, S Equ γ Equ, δ Equ, ε Equ
Obiekty Zrebaka
Obiekty Źrebięcia