KRUK

Gwiazdozbiór Kruk

Gwiazdozbiór Kruka

     jest małym ale wyraźnym gwiazdozbiorem na południe od równika niebieskiego. Kształtem przypomina nieregularny czworokąt. Odnajdziemy go pod gwiazdozbiorem Panny. Konstelacja kulminuje o północy z końcem marca, około 20° nad południową częścią horyzontu.

Gwiazdozbiory sąsiadujące: Panna, Puchar, Hydra

 
Kruk
Gwiazdozbiór Kruk i Puchar

Obiekty w gwiazdozbiorze

Obiekty DS w gwiazdozbiorzeGwiazdy zmienneGwiazdy podwójne
NGC 4038, NGC4039 R Crv, SV Crv, VV Crv δ Crv
Obiekty Kruka
Obiekty Kruka